Loading...

Alpha Duo H11 – filter set

5/5
Redovno održavanje filtera:

Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)

Redovna zamena filtera

Nakon 1.500 sati rada

Podobni uređaji:

Alpha K2 Duo

Naziv modelaAlpha K2 One - set filtera
Redovno održavanje filtera:Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)
Redovna zamena filteraNakon 1.500 sati rada
Kompatibilnost sa uređajimaAlpha K2 One

Naziv modela

Alpha K2 One - set filtera

Redovno održavanje filtera:

Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)

Redovna zamena filtera

Nakon 1.500 sati rada

Kompatibilnost sa uređajima

Alpha K2 One

Alpha Duo filter set

Filter vazduha HEPA H11 + Aktivni ugalj

Inovativni sistem četvorostruke filtracije u dva kompozitna filtera

Inovacije u prečišćavanju vazduha podrazumevaju konstantan rad na povećanju efikasnosti i brzine prečišćavanja, ali i bezbednosti uređaja za okolinu i ljude. Stoga odabir principa filtracije i materijala filtera predstavlja važan deo u dizajnu i proizvodnji prečišćivača.

Inovativna struktura kompozitnih filtera podrazumeva da vazduh tokom prečišćavanja prolazi kroz više slojeva čime se povećava adsorpcija – veći broj čestica zagađivača ostaje na filteru pre ispusta prečišćenog vazduha. Na taj način kompozitni filteri obezbeđuju viši nivo prečišćavanja i kraće vreme za filtraciju štetnih supstanci u odnosu na tradicionalne filtere.

Dva kompozitna filtera u istom prečišćivaču, svaki sastavljen iz dva integrisana dela, doprinose visokoj stopi prečišćavanja vazduha i omogućavaju efikasno uklanjanje zagađivača različitog porekla, sastava i veličine - štetnih čestica, gasova i alergena, zahvaljujući tome što zagađivači prolaze kroz četiri sloja i zadržavaju se na njima.

Efikasno uklanja

Efikasno uklanja

Filter vazduha HEPA H11 + Antibakterijski filter

Elementi filtera HEPA H11 + Antibakterijski filter su čvrsto spojeni, što pojačava njihovo dejstvo i maksimizira efikasnost u zadržavanju zagađivača iz vazduha. Kompozitni filteri dizajnirani su tako da tokom dužeg vremenskog perioda zadržavaju visoke performanse i obezbede dugotrajno korišćenje uz pravilno održavanje. HEPA filtracija je međunarodno priznata u efikasnosti prečišćavanja, a ovaj filter karakteriše i niska prohodnost štetnih materija i posledično visoka stopa filtracije čak i izuzetno sitnih čestica – veća od 95%.

Dodatna prednost HEPA filtera je i to što na sobnoj temperaturi ne zahteva dodatni izvor energije da bi obavljao funkciju prečišćavanja vazduha od štetnih čestica. HEPA se u svetu smatra najefikasnijim filterom za zagađivače kao što su dim, prašina i bakterije, jer može filtrirati i izuzetno male čestice prečnika većeg od 0.3 mikrona, dok su, na primer, čestice koje proizvodi duvanski dim prečnika 0.5 mikrona.

Filter vazduha HEPA H11 + Antibakterijski filter

HEPA H11 filter za efikasnost prečišćavanja od 95%

Elementi filtera HEPA H11 + Antibakterijski filter su čvrsto spojeni, što pojačava njihovo dejstvo i maksimizira efikasnost u zadržavanju zagađivača iz vazduha. Kompozitni filteri dizajnirani su tako da tokom dužeg vremenskog perioda zadržavaju visoke performanse i obezbede dugotrajno korišćenje uz pravilno održavanje. HEPA filtracija je međunarodno priznata u efikasnosti prečišćavanja, a ovaj filter karakteriše i niska prohodnost štetnih materija i posledično visoka stopa filtracije čak i izuzetno sitnih čestica – veća od 95%.
Dodatna prednost HEPA filtera je i to što na sobnoj temperaturi ne zahteva dodatni izvor energije da bi obavljao funkciju prečišćavanja vazduha od štetnih čestica. HEPA se u svetu smatra najefikasnijim filterom za zagađivače kao što su dim, prašina i bakterije, jer može filtrirati i izuzetno male čestice prečnika većeg od 0.3 mikrona, dok su, na primer, čestice koje proizvodi duvanski dim prečnika 0.5 mikrona.

Materijal antibakterijskog filtera je visokokvalitetna tkanina sa antibakterijskim osobinama, otporna na vlagu, koja onemogućava stvaranje pogodne sredine za razvoj bakterija. Antibakterijski filter funkcioniše tako što pravi pukotine na ćelijskoj membrani bakterija i istovremeno zadržava u sebi sadržaj citoplazme, ne dozvoljavajući propuštanje van filtera. Time se prekida i okončava metabolički proces mikroba i onemogućava njihov rast i razmnožavanje, odnosno bakterije, grinje i mikrobi se efikasno uklanjaju.

Parts of the composite filter are fused together which maximizes efficiency. With proper maintenance, these filters will last a long time and maintain maximum performance. HEPA filtration is internationally recognized for its efficiency in purifying air, and this filter is known for its low rate of pollutants passability and high rate of filtration – above 95%. An additional advantage of the HEPA filter is that doesn’t need a power supply to work at room temperatures. HEPA filters are considered to be the most advanced filters for removing pollutants like smoke, dust, bacteria because they can capture particles larger than 0.3 microns. For example, tobacco particles are 0.5 microns. An antibacterial filter is made of high-quality non-woven fabric with antibacterial traits and moisture resistance, which disable bacteria growth. This filter operates by rupturing the cell membrane of bacteria and microbes and, at the same time, doesn’t allow cytoplasm leakage. This terminates the microbial metabolic process so that microorganisms can’t grow and reproduce, and mites and bacteria are effectively removed.

Filter sa aktivnim ugljem + Filter hladne katalizacije

Aktivni ugalj za visok kapacitet i brzinu prečišćavanja

Drugi kompozitni filter sačinjen je od filtera sa aktivnim ugljem i filtera hladne katalizacije, koji su čvrsto integrisani radi što veće efikasnosti i manje propusnosti štetnih čestica iz vazduha.
Filter sa aktivnim ugljem pokazuje visok nivo efikasnosti u eliminaciji štetnih supstanci iz vazduha. Aktivni ugalj u ovom filteru je napravljen od kokosove ljuske i filter je sastavljen od ekološkog papira sa teksturom pčelinjeg saća i mrežice sa otvorima u vidu pčelinjeg saća. Aktivni ugalj smešten je u otvore na filteru, kao i u unutrašnjost filtera. Na taj način, aerodinamični oblik filtera beleži manji koeficijent otpora i bolje performanse u adsorpciji. Funkcionalne čestice - mikropore aktivnog uglja u unutrašnjosti filtera su veličine manje od 2 nanometra, pa mu daju visoku sposobnost efikasnog filtriranja različitih zagađivača.
Aktivni ugalj može ukloniti rastvorene organske supstance, neutralisati deterdžente, mikroorganizme, viruse i neke vrste teških metala, kao i neprijatne mirise. Filter sa aktivnim ugljem je u prečišćavanju vazduha prepoznat kao delotvoran u uklanjanju štetnih gasova, adsorpciji PM2.5 čestica i neutralizaciji duvanskog dima, kao i filtriranju formaldehida, toluena i TVOC (lako isparljivih organskih jedinjenja).
(ilustracija: gasovi/dim, PM2.5 čestice i formaldehidi)
Filter koji koristi hladnu katalizaciju efikasno kontroliše zagađenje u normalnim životnim uslovima i vrši katalitičku razgradnju štetnih materija bez upotrebe ultraljubičastog zračenja, visoke temperature i pritiska. Ovaj filter razgrađuje veliki broj štetnih gasova poput formaldehida, amonijaka, benzena, TVOC (lako isparljivih organskih jedinjenja), hidrogen sulfida. Kao produkt ove razgradnje nastaju voda i ugljen dioksid.

Drugi kompozitni filter sačinjen je od filtera sa aktivnim ugljem i filtera hladne katalizacije, koji su čvrsto integrisani radi što veće efikasnosti i manje propusnosti štetnih čestica iz vazduha.
Filter sa aktivnim ugljem pokazuje visok nivo efikasnosti u eliminaciji štetnih supstanci iz vazduha. Aktivni ugalj u ovom filteru je napravljen od kokosove ljuske i filter je sastavljen od ekološkog papira sa teksturom pčelinjeg saća i mrežice sa otvorima u vidu pčelinjeg saća. Aktivni ugalj smešten je u otvore na filteru, kao i u unutrašnjost filtera. Na taj način, aerodinamični oblik filtera beleži manji koeficijent otpora i bolje performanse u adsorpciji. Funkcionalne čestice - mikropore aktivnog uglja u unutrašnjosti filtera su veličine manje od 2 nanometra, pa mu daju visoku sposobnost efikasnog filtriranja različitih zagađivača.
Aktivni ugalj može ukloniti rastvorene organske supstance, neutralisati deterdžente, mikroorganizme, viruse i neke vrste teških metala, kao i neprijatne mirise. Filter sa aktivnim ugljem je u prečišćavanju vazduha prepoznat kao delotvoran u uklanjanju štetnih gasova, adsorpciji PM2.5 čestica i neutralizaciji duvanskog dima, kao i filtriranju formaldehida, toluena i TVOC (lako isparljivih organskih jedinjenja).