Loading...

Alpha One H13 – Filter set

5/5
Redovno održavanje filtera:

Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)

Redovna zamena filtera

Nakon 1.500 sati rada

Podobni uređaji:

Alpha K2 One, Alpha X One SMART

Naziv modela

Alpha Duo filter set

Redovno čišćenje filtera HEPA H13 + Anibakterijski filter 

Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)

Redovna zamena Filtera sa aktivnim ugljem + filtera hladne katalizacije

Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)

Redovna zamena filtera HEPA H13 + Anibakterijski filter

Nakon 1.500 sati rada

Redovna zamena Filtera sa aktivnim ugljem + filtera hladne katalizacije

Nakon 1.500 sati rada

 

Naziv modela

Alpha K2 One - set filtera

Redovno održavanje filtera:

Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)

Redovna zamena filtera

Nakon 1.500 sati rada

Kompatibilnost sa uređajima

Alpha K2 One 

Alpha One

Filter vazduha HEPA H11 + Aktivni ugalj

Dvostruka filtracija vazduha pomoću jednog kompozitnog filtera

Kompozitni filter HEPA H13 + Aktivni ugalj obezbeđuje filtraciju nečistoća i zagađivača iz vazduha na više nivoa. Dvoslojni dizajn filtera objedinjuje pozitivna svojstva izuzetno efikasne, međunarodno priznate HEPA filtracije i filtracije aktivnim ugljem i tako donosi dvostruku filtraciju.  

HEPA H13 + aktivni ugalj je kompozitni filter koji vazduh aktivno i brzo prečišćava od najčešćih zagađivača različitih veličina. U kombinaciji sa osnovnim filterom ugrađenim u svaki prečišćivač, vazduh će biti prečišćen od krupnijih čestica prašine, buđi, peruti i dlaka kućnih ljubimaca, preko polena i drugih alergena, pasivnog duvanskog dima, pa sve do pojedinih bakterija, lako isparljivih organskih jedinjenja (TVOC), PM2.5 čestica, formaldehida, različitih gasova i neprijatnih mirisa.

Prednosti kompozitnih filtera

Prednosti kompozitnih filtera

Struktura kompozitnih filtera podrazumeva da vazduh tokom prečišćavanja prolazi kroz više slojeva čime se povećava adsorpcija – veći broj čestica zagađivača ostaje na filteru pre ispusta prečišćenog vazduha. Na taj način kompozitni filteri obezbeđuju viši nivo prečišćavanja i kraće vreme za filtraciju štetnih supstanci u odnosu na tradicionalne filtere.
Dodatno, elementi filtera HEPA H11 + Aktivni ugalj su čvrsto spojeni, što pojačava njihovo dejstvo i maksimizira efikasnost u zadržavanju zagađivača iz vazduha. Kompozitni filteri dizajnirani su tako da tokom dužeg vremenskog perioda zadržavaju visoke performanse i obezbede dugotrajno korišćenje uz pravilno održavanje.
Višeslojna struktura koja integriše dejstvo dva filtera zaslužna je za svestranost ovih filtera u prečišćavanju od različitih štetnih gasova i čestica različitih veličina, uključujući i čestice izuzetno male težine i malog prečnika koje se zbog takvih svojstava zadržavaju u vazduhu.

Struktura kompozitnih filtera podrazumeva da vazduh tokom prečišćavanja prolazi kroz više slojeva čime se povećava adsorpcija – veći broj čestica zagađivača ostaje na filteru pre ispusta prečišćenog vazduha. Na taj način kompozitni filteri obezbeđuju viši nivo prečišćavanja i kraće vreme za filtraciju štetnih supstanci u odnosu na tradicionalne filtere.
Dodatno, elementi filtera HEPA H11 + Aktivni ugalj su čvrsto spojeni, što pojačava njihovo dejstvo i maksimizira efikasnost u zadržavanju zagađivača iz vazduha. Kompozitni filteri dizajnirani su tako da tokom dužeg vremenskog perioda zadržavaju visoke performanse i obezbede dugotrajno korišćenje uz pravilno održavanje.
Višeslojna struktura koja integriše dejstvo dva filtera zaslužna je za svestranost ovih filtera u prečišćavanju od različitih štetnih gasova i čestica različitih veličina, uključujući i čestice izuzetno male težine i malog prečnika koje se zbog takvih svojstava zadržavaju u vazduhu.

HEPA H13 filter has efficiency rate of 99.998%

HEPA filtracija je međunarodno priznata u efikasnosti prečišćavanja, a ovaj filter karakteriše i izuzetno visoka otpornost, što omogućava dugotrajno korišćenje uz pravilno održavanje.

HEPA filtration is so efficient thanks to its construction and materials. Filter fibers are made by forming ecological polypropylene on high temperatures ensuring high levels of filtration of even the smallest particles – more than 99%.

Inovativnost HEPA H13 filtera u prečišćavanju vazduha predstavlja i sam materijal od kojeg je filter napravljen, kao i struktura vlakana u filteru. Vlakna filtera dobijena su topljenjem i izvlačenjem ekološki prihvatljivog polipropilena (termoplastike) na visokoj temperaturi, što garantuje nisku prohodnost štetnih materija i posledično visoku stopu filtracije čak i izuzetno sitnih čestica – veću od 99%. 

HEPA filtracija je međunarodno priznata u efikasnosti prečišćavanja, a ovaj filter karakteriše i izuzetno visoka otpornost, što omogućava dugotrajno korišćenje uz pravilno održavanje.

HEPA filtration is so efficient thanks to its construction and materials. Filter fibers are made by forming ecological polypropylene on high temperatures ensuring high levels of filtration of even the smallest particles – more than 99%.

Inovativnost HEPA H13 filtera u prečišćavanju vazduha predstavlja i sam materijal od kojeg je filter napravljen, kao i struktura vlakana u filteru. Vlakna filtera dobijena su topljenjem i izvlačenjem ekološki prihvatljivog polipropilena (termoplastike) na visokoj temperaturi, što garantuje nisku prohodnost štetnih materija i posledično visoku stopu filtracije čak i izuzetno sitnih čestica – veću od 99%. 

Aktivni ugalj za visok kapacitet i brzinu prečišćavanja

Aktivni ugalj za visok kapacitet i brzinu prečišćavanja

Zbog strukture i oblika pčelinjeg saća, filter sa aktivnim ugljem u ovom kompozitnom filteru predstavlja tehnološku inovaciju u odnosu na standardne filtere aktivnog uglja i donosi dve glavne prednosti.

Naime, aktivni ugalj u ovom filteru je napravljen od kokosove ljuske i filter je sastavljen od ekološkog papira sa teksturom pčelinjeg saća i mrežice sa otvorima u vidu pčelinjeg saća. Aktivni ugalj smešten je u otvore na filteru, kao i u unutrašnjost filtera. Na taj način, aerodinamični oblik filtera beleži manji koeficijent otpora i bolje performanse u adsorpciji, što je prva istaknuta prednost ovog filtera u odnosu na standardne filtere aktivnog uglja. Njegova struktura i oblik omogućavaju visok kapacitet prečišćavanja i brzo delovanje.

Sa druge strane, prednost ovog filtera je i što su funkcionalne čestice - mikropore aktivnog uglja u unutrašnjosti filtera veličine manje od 2 nanometra, pa mu daju visoku sposobnost efikasnog filtriranja različitih zagađivača.

Aktivni ugalj može ukloniti rastvorene organske supstance, neutralisati deterdžente, mikroorganizme, viruse i neke vrste teških metala, kao i neprijatne mirise. Filter sa aktivnim ugljem je u prečišćavanju vazduha prepoznat kao delotvoran u uklanjanju štetnih gasova, adsorpciji PM2.5 čestica i neutralizaciji duvanskog dima, kao i filtriranju formaldehida, toluena i TVOC (lako isparljivih organskih jedinjenja). 

Drugi kompozitni filter sačinjen je od filtera sa aktivnim ugljem i filtera hladne katalizacije, koji su čvrsto integrisani radi što veće efikasnosti i manje propusnosti štetnih čestica iz vazduha.

Filter sa aktivnim ugljem pokazuje visok nivo efikasnosti u eliminaciji štetnih supstanci iz vazduha. Aktivni ugalj u ovom filteru je napravljen od kokosove ljuske i filter je sastavljen od ekološkog papira sa teksturom pčelinjeg saća i mrežice sa otvorima u vidu pčelinjeg saća. Aktivni ugalj smešten je u otvore na filteru, kao i u unutrašnjost filtera. Na taj način, aerodinamični oblik filtera beleži manji koeficijent otpora i bolje performanse u adsorpciji. Funkcionalne čestice - mikropore aktivnog uglja u unutrašnjosti filtera su veličine manje od 2 nanometra, pa mu daju visoku sposobnost efikasnog filtriranja različitih zagađivača.

Aktivni ugalj može ukloniti rastvorene organske supstance, neutralisati deterdžente, mikroorganizme, viruse i neke vrste teških metala, kao i neprijatne mirise. Filter sa aktivnim ugljem je u prečišćavanju vazduha prepoznat kao delotvoran u uklanjanju štetnih gasova, adsorpciji PM2.5 čestica i neutralizaciji duvanskog dima, kao i filtriranju formaldehida, toluena i TVOC (lako isparljivih organskih jedinjenja).

Filter koji koristi hladnu katalizaciju efikasno kontroliše zagađenje u normalnim životnim uslovima i vrši katalitičku razgradnju štetnih materija bez upotrebe ultraljubičastog zračenja, visoke temperature i pritiska. Ovaj filter razgrađuje veliki broj štetnih gasova poput formaldehida, amonijaka, benzena, TVOC (lako isparljivih organskih jedinjenja), hidrogen sulfida. Kao produkt ove razgradnje nastaju voda i ugljen dioksid.

Dodatna prednost HEPA filtera je i to što na sobnoj temperaturi ne zahteva dodatni izvor energije da bi obavljao funkciju prečišćavanja vazduha od štetnih čestica. HEPA se u svetu smatra najefikasnijim filterom za zagađivače kao što su dim, prašina i bakterije, jer može filtrirati i izuzetno male čestice prečnika većeg od 0.3 mikrona, dok su, na primer, čestice koje proizvodi duvanski dim prečnika 0.5 mikrona.