Loading...

Alpha Ultra H13 – filter set

5/5
Redovno održavanje filtera:

Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)

Redovna zamena filtera

Nakon 1.500 sati rada

Podobni uređaji:

Alpha K2 Ultra

Naziv modelaAlpha K2 Ultra - set filtera
Redovno čišćenje filtera HEPA H13 + Anibakterijski filter Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)
Redovna zamena Filtera sa aktivnim ugljem + filtera hladne katalizacijeJednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)
Redovna zamena filtera HEPA H13 + Anibakterijski filterNakon 1.500 sati rada
Redovna zamena Filtera sa aktivnim ugljem + filtera hladne katalizacijeNakon 1.500 sati rada
Kompatibilnost sa uređajimaAlpha K2 Ultra

Naziv modela

Alpha K2 Ultra - set filtera

Redovno čišćenje filtera HEPA H13 + Anibakterijski filter 

Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)

Redovna zamena Filtera sa aktivnim ugljem + filtera hladne katalizacije

Jednom u dva meseca (prema uputstvu proizvođača za svaki prečišćivač)

Redovna zamena filtera HEPA H13 + Anibakterijski filter

Nakon 1.500 sati rada

Redovna zamena Filtera sa aktivnim ugljem + filtera hladne katalizacije

Nakon 1.500 sati rada

Kompatibilnost sa uređajima

Alpha K2 Ultra

Alpha Ultra

Inovativni sistem četvorostruke filtracije u dva kompozitna filtera

Filteri vazduha HEPA H13 + Antibakterijski filter i Aktivni ugalj + hladni katalizator

Inovacije u prečišćavanju vazduha podrazumevaju konstantan rad na povećanju efikasnosti i brzine prečišćavanja, ali i bezbednosti uređaja za okolinu i ljude. Stoga odabir principa filtracije i materijala filtera predstavlja važan deo u dizajnu i proizvodnji prečišćivača.

Inovativna struktura kompozitnih filtera podrazumeva da vazduh tokom prečišćavanja prolazi kroz više slojeva čime se povećava adsorpcija – veći broj čestica zagađivača ostaje na filteru pre ispusta prečišćenog vazduha. Na taj način kompozitni filteri obezbeđuju viši nivo prečišćavanja i kraće vreme za filtraciju štetnih supstanci u odnosu na tradicionalne filtere. Dva kompozitna filtera u istom prečišćivaču, svaki sastavljen iz dva integrisana dela, doprinose visokoj stopi prečišćavanja vazduha i omogućavaju efikasno uklanjanje zagađivača različitog porekla, sastava i veličine - štetnih čestica, gasova i alergena, zahvaljujući tome što zagađivači prolaze kroz četiri sloja i zadržavaju se na njima.

Filter vazduha HEPA H13 + Antibakterijski filter

Filter vazduha HEPA H13 + Antibakterijski filter

Elementi filtera HEPA H11 + Antibakterijski filter su čvrsto spojeni, što pojačava njihovo dejstvo i maksimizira efikasnost u zadržavanju zagađivača iz vazduha. Kompozitni filteri dizajnirani su tako da tokom dužeg vremenskog perioda zadržavaju visoke performanse i obezbede dugotrajno korišćenje uz pravilno održavanje. HEPA filtracija je međunarodno priznata u efikasnosti prečišćavanja, a ovaj filter karakteriše i niska prohodnost štetnih materija i posledično visoka stopa filtracije čak i izuzetno sitnih čestica – veća od 95%.

Dodatna prednost HEPA filtera je i to što na sobnoj temperaturi ne zahteva dodatni izvor energije da bi obavljao funkciju prečišćavanja vazduha od štetnih čestica. HEPA se u svetu smatra najefikasnijim filterom za zagađivače kao što su dim, prašina i bakterije, jer može filtrirati i izuzetno male čestice prečnika većeg od 0.3 mikrona, dok su, na primer, čestice koje proizvodi duvanski dim prečnika 0.5 mikrona. 

Elementi filtera HEPA H11 + Antibakterijski filter su čvrsto spojeni, što pojačava njihovo dejstvo i maksimizira efikasnost u zadržavanju zagađivača iz vazduha. Kompozitni filteri dizajnirani su tako da tokom dužeg vremenskog perioda zadržavaju visoke performanse i obezbede dugotrajno korišćenje uz pravilno održavanje. HEPA filtracija je međunarodno priznata u efikasnosti prečišćavanja, a ovaj filter karakteriše i niska prohodnost štetnih materija i posledično visoka stopa filtracije čak i izuzetno sitnih čestica – veća od 95%.

Dodatna prednost HEPA filtera je i to što na sobnoj temperaturi ne zahteva dodatni izvor energije da bi obavljao funkciju prečišćavanja vazduha od štetnih čestica. HEPA se u svetu smatra najefikasnijim filterom za zagađivače kao što su dim, prašina i bakterije, jer može filtrirati i izuzetno male čestice prečnika većeg od 0.3 mikrona, dok su, na primer, čestice koje proizvodi duvanski dim prečnika 0.5 mikrona.

Filter sa aktivnim ugljem + Filter hladne katalizacije

Materijal antibakterijskog filtera je visokokvalitetna tkanina sa antibakterijskim osobinama, otporna na vlagu, koja onemogućava stvaranje pogodne sredine za razvoj bakterija. Antibakterijski filter funkcioniše tako što pravi pukotine na ćelijskoj membrani bakterija i istovremeno zadržava u sebi sadržaj citoplazme, ne dozvoljavajući propuštanje van filtera. Time se prekida i okončava metabolički proces mikroba i onemogućava njihov rast i razmnožavanje, odnosno bakterije, grinje i mikrobi se efikasno uklanjaju. 

Materijal antibakterijskog filtera je visokokvalitetna tkanina sa antibakterijskim osobinama, otporna na vlagu, koja onemogućava stvaranje pogodne sredine za razvoj bakterija. Antibakterijski filter funkcioniše tako što pravi pukotine na ćelijskoj membrani bakterija i istovremeno zadržava u sebi sadržaj citoplazme, ne dozvoljavajući propuštanje van filtera. Time se prekida i okončava metabolički proces mikroba i onemogućava njihov rast i razmnožavanje, odnosno bakterije, grinje i mikrobi se efikasno uklanjaju. 

Filter sa aktivnim ugljem + Filter hladne katalizacije

Filter sa aktivnim ugljem + Filter hladne katalizacije

Drugi kompozitni filter sačinjen je od filtera sa aktivnim ugljem i filtera hladne katalizacije, koji su čvrsto integrisani radi što veće efikasnosti i manje propusnosti štetnih čestica iz vazduha.

Honeycomb activated carbon filter performs high-leveled efficiency in harmful pollutants elimination. Activated carbon in this filter is made of coconut shell and the filter is structured for maximum efficiency. This filter is made of ecological paper with honeycomb structure and honeycomb mesh with a through-hole structure. Activated carbon is placed in mesh holes and inside the filter itself. This aerodynamic design reduces the coefficient of air resistance and delivers better cleaning performance.

Functional particles – activated carbon micropores are less than 2nm in size, and they allow high capacity in different pollutants filtration.

Activated carbon can remove dissolved organic compounds, neutralize detergents, microorganisms, viruses, some toxic metals, even bad odors. The active charcoal filter is recognized as the best way to remove harmful gases, adsorption of PM2.5 particles, smoke, formaldehyde, toluene, and TVOC (total volatile organic compounds).

Filter koji koristi hladnu katalizaciju efikasno kontroliše zagađenje u normalnim životnim uslovima i vrši katalitičku razgradnju štetnih materija bez upotrebe ultraljubičastog zračenja, visoke temperature i pritiska. Ovaj filter razgrađuje veliki broj štetnih gasova poput formaldehida, amonijaka, benzena, TVOC (lako isparljivih organskih jedinjenja), hidrogen sulfida. Kao produkt ove razgradnje nastaju voda i ugljen dioksid.

Drugi kompozitni filter sačinjen je od filtera sa aktivnim ugljem i filtera hladne katalizacije, koji su čvrsto integrisani radi što veće efikasnosti i manje propusnosti štetnih čestica iz vazduha.

Filter sa aktivnim ugljem pokazuje visok nivo efikasnosti u eliminaciji štetnih supstanci iz vazduha. Aktivni ugalj u ovom filteru je napravljen od kokosove ljuske i filter je sastavljen od ekološkog papira sa teksturom pčelinjeg saća i mrežice sa otvorima u vidu pčelinjeg saća. Aktivni ugalj smešten je u otvore na filteru, kao i u unutrašnjost filtera. Na taj način, aerodinamični oblik filtera beleži manji koeficijent otpora i bolje performanse u adsorpciji. Funkcionalne čestice - mikropore aktivnog uglja u unutrašnjosti filtera su veličine manje od 2 nanometra, pa mu daju visoku sposobnost efikasnog filtriranja različitih zagađivača.

Aktivni ugalj može ukloniti rastvorene organske supstance, neutralisati deterdžente, mikroorganizme, viruse i neke vrste teških metala, kao i neprijatne mirise. Filter sa aktivnim ugljem je u prečišćavanju vazduha prepoznat kao delotvoran u uklanjanju štetnih gasova, adsorpciji PM2.5 čestica i neutralizaciji duvanskog dima, kao i filtriranju formaldehida, toluena i TVOC (lako isparljivih organskih jedinjenja).

Filter koji koristi hladnu katalizaciju efikasno kontroliše zagađenje u normalnim životnim uslovima i vrši katalitičku razgradnju štetnih materija bez upotrebe ultraljubičastog zračenja, visoke temperature i pritiska. Ovaj filter razgrađuje veliki broj štetnih gasova poput formaldehida, amonijaka, benzena, TVOC (lako isparljivih organskih jedinjenja), hidrogen sulfida. Kao produkt ove razgradnje nastaju voda i ugljen dioksid.